Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Prokuratura Krajowa - Biuro do Spraw Przestępczości Zorganizowanej, Wydział XI Zamiejscowy we Wrocławiu

Address

Marsz. Piłsudskiego 15/17, 50-044 Wrocław

Tel.

+48 713 352 618, +48 713 352 632

Country

Poland

WWW

Email

Activity

legal counsel and prosecution

Description

prokuratura i adwokatura