Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

PROSPEN

Address

Bp. Tomasza Pierwszego 4-6/27, 50-221 Wrocław

Tel.

+48 717 181 848

Country

Poland

WWW

Email

Activity

machinery and equipment, wholesale; computers, office equipment and software, retail; computers services, hardware and software

Description

usługi informatyczne dla firm medycznych, naprawa sprzętu biurowego