Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Gimnazjum, Prywatne Gimnazjum Kraków, szkoła podstawowa

Name

Prywatne Gimnazjum nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Address

Al. Dygasińskiego 5, 30-820 Kraków

Tel.

+48 126 576 619, +48 126 583 711

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; secondary education, high schools