Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Przedsiębiorstwo Budownictwa Usług i Handlu WESTBUD Sp. z o.o.

Address

Ligota Piękna, Prosta 12/14, 55-114 Wisznia Mała

Tel.

+48 713 551 307, +48 713 735 337, +48 713 735 339

Country

Poland

WWW

Email

Activity

general building contractors, construction; real estate activities, sale, management and letting

Description

roboty ogólnobudowlane, obsługa nieruchomości