Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A. - Sekcja Remontowo-Montażowa

Address

Portowa 10, 09-401 Płock

Tel.

+48 242 623 336, +48 242 626 486

Country

Poland

WWW

Email

Activity

construction of docks, ports, waterways, dams, land melioration and irrigation systems

Description

budowa obiektów inżynierii wodnej, obiekty inżynierii wodnej