Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe GODROM Sp. z o.o.

Address

Kołłątaja 5, 38-300 Gorlice

Tel.

+48 183 537 289, +48 183 537 049, +48 183 536 794

Country

Poland

WWW

Email

Activity

glass, ceramics, tiles, bricks, cement, lime, concrete, other mineral products, manuf.; construction of highways, roads, railroads, airfields and sport facilities; construction of docks, ports, waterways, dams, land melioration and irrigation systems

Description

usługi budowlano-instalacyjne wszystkich branż
produkcja materiałów budowlanych, przepustów ocynkowanych
remonty maszyn i środków transportowych
transport, usługi sprzętem budowlanym