Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno-Ściekowej Sp. z o.o. w Kolnie

Address

Witosa 4, 18-500 Kolno

Tel.

+48 862 783 179, +48 862 783 192

Country

Poland

WWW

Email

Activity

hot water and steam supply; water collection, purification and distribution; sewage and refuse disposal, road cleaning

Description

dystrybucja wody, serwis kanalizacji