Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. - Oczyszczalnia Scieków

Address

Sempołowskiej, 27-500 Opatów Kielecki

Tel.

+48 158 683 243, +48 158 682 004

Country

Poland

WWW

Email

Activity

water collection, purification and distribution; sewage and refuse disposal, road cleaning

Description

usuwanie ścieków, dystrybucja wody