Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - Biuro Obsługi Klienta

Address

Krucza 10, 22-400 Zamość

Tel.

+48 846 381 204, +48 846 381 214, +48 846 385 458

Country

Poland

WWW

Email

Activity

water collection, purification and distribution; sewage and refuse disposal, road cleaning

Description

likwidowanie śmieci, dystrybucja wody