Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Przedsiębiorstwo GRAMOWSCY ATA TECHNIK S.J.

Address

Os. Cechowe 31, 64-840 Budzyń

Tel.

+48 672 844 184, +48 672 844 185

Country

Poland

WWW

Email

Activity

general building contractors, construction; construction of docks, ports, waterways, dams, land melioration and irrigation systems; architectural and engineering activities

Description

budowa oczyszczalni ścieków
budowa sieci gazowych, wodnych, kanalizacyjnych
usługi sprzętowo-transportowe