Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Przedsiębiorstwo Innowacji Technicznych i Technologicznych SENCO Sp. z o.o.

Address

Asnyka 23/1, 51-143 Wrocław

Tel.

+48 713 251 225, +48 713 253 483, +48 713 252 928

Country

Poland

WWW

Email

Activity

medical, precision, optical, navigation and photographic instruments, clocks and watches, manuf.

Description

aparatura kontrolno-pomiarowa dla gospodarki wodno-ściekowej
tlenomierze
czujniki galwaniczne