Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe HETMAN Sp. z o.o.

Address

Florianów 24, 99-311 Bedlno

Tel.

+48 242 821 653

Country

Poland

WWW

Email

Activity

sewage and refuse disposal, road cleaning

Description

utylizacja odpadów zwierzęcych szczególnego , wysokiego oraz niskiego ryzyka