Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A. - Wytwórnia Mas Bitumicznych

Address

Jagodowa, 33-300 Nowy Sącz

Tel.

+48 184 431 998, +48 185 474 070, +48 184 431 999

Country

Poland

WWW

Email

Activity

glass, ceramics, tiles, bricks, cement, lime, concrete, other mineral products, manuf.

Description

wyroby z asfaltu