Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o.

Address

Południowa 17/19, 97-300 Piotrków Trybunalski

Tel.

+48 446 478 706, +48 446 495 016

Country

Poland

WWW

Email

Activity

general building contractors, construction; construction of highways, roads, railroads, airfields and sport facilities

Description

drogi, budowa mostów