Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Grójcu Sp. z o.o. - Wytwórnia Mas Bitumicznych

Address

Warecka 45b, 05-604 Jasieniec k. Grójca

Tel.

Country

Poland

WWW

Email

Activity

glass, ceramics, tiles, bricks, cement, lime, concrete, other mineral products, manuf.

Description

masy bitumiczne, wyroby z asfaltu