Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Sanitarnych Sp. z o.o.

Address

Popielskiego 14, 52-019 Wrocław

Tel.

+48 713 400 157, +48 717 899 147, +48 717 899 148

Country

Poland

WWW

Email

Activity

construction of docks, ports, waterways, dams, land melioration and irrigation systems

Description

budowa wodociągów, budowa kanalizacji