Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno-Porządkowych SANIPOR Sp. z o.o. - Filia, Baza B

Address

Handlowa 12, 81-061 Gdynia

Tel.

+48 586 238 393, +48 586 670 200

Country

Poland

WWW

Email

Activity

sewage and refuse disposal, road cleaning

Description

likwidowanie śmieci, usuwanie ścieków, sprzątanie dróg