Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Przedsiębiorstwo Spedycji Międzynarodowej C.Hartwig Warszawa S.A. - Oddział Szczecin

Address

Hryniewieckiego 1, 70-606 Szczecin

Tel.

+48 914 624 494, +48 914 318 369

Country

Poland

WWW

Email

Activity

customs agents, transport brokers

Description

obsługa przewozów morskich i celna, składy celne