Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim

Address

Parkowa 3, 21-300 Radzyń Podlaski

Tel.

+48 833 526 101

Country

Poland

WWW

Email

Activity

water collection, purification and distribution; construction of docks, ports, waterways, dams, land melioration and irrigation systems; sewage and refuse disposal, road cleaning

Description

dystrybucja wody, usuwanie ścieków, serwis kanalizacji