Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Knurowie

Address

Szpitalna 11, 44-190 Knurów

Tel.

+48 323 300 150, +48 323 300 155, +48 323 300 169

Country

Poland

WWW

Email

Activity

water collection, purification and distribution; sewage and refuse disposal, road cleaning

Description

dystrybucja wody, usuwanie ścieków