Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Wrześni

Address

Miłosławska 8, 62-300 Września

Tel.

+48 614 362 657

Country

Poland

WWW

Email

Activity

water collection, purification and distribution; sewage and refuse disposal, road cleaning

Description

dystrybucja wody, usuwanie ścieków