Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Przedszkole Niepubliczne MIASTO DZIECI

Address

Małej Brzozy 12, 03-289 Warszawa

Tel.

+48 224 231 500

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; social work activities

Description

zajęcia z języka angielskiego
rytmika z elementami gimnastyki korekcyjnej
program edukacji matematycznej, glottodydaktyka