Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Gąszczak

Address

Głomsk 1, 77-424 Zakrzewo

Tel.

+48 672 667 054

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools

Description

szkoły podstawowe, zerówka