Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

QUALIFACT Badania Rynkowe i Doradztwo Sp. z o.o.

Address

Polanki 136/8, 80-322 Gdańsk

Tel.

+48 585 525 004, +48 585 525 008

Country

Poland

WWW

Email

Activity

market research and public opinion polling surveys; business and management consulting

Description

badania ilościowe i jakościowe, badanie rynku, doradztwo