Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Rada Polek Organizacja Pożytku Publicznego

Address

VIII Poprzeczna 1b, 04-616 Warszawa

Tel.

+48 228 121 006

Country

Poland

WWW

Email

Activity

membership organizations

Description

pomoc charytatywna
wspomaganie procesów wychowania i edukacji dzieci i młodzieży