Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Address

Żeromskiego 53, p. 248, 26-610 Radom

Tel.

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools

Description

szkolenia Rad Pedagogicznych, kursy doskonalące
warsztaty metodyczne, konferencje, seminaria
spotkania grup problemowych