Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Redakcja Dwutygodnika "Biuletyn Urzędu Patentowego"

Address

Al. Niepodległości 188/192, 00-608 Warszawa

Tel.

+48 225 790 453, +48 225 790 455

Country

Poland

WWW

Email

Activity

publishing, printing and reproduction of recorded media

Description

ogłoszenia o zgłoszonych wynalazkach, wzorach użytkowych oraz znakach towarowych
wykazy klasowe i alfabetyczne znaków towarowych