Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Łodzi

Address

Piotrkowska 272b, 90-361 Łódź

Tel.

+48 426 826 244, +48 605 103 402

Country

Poland

WWW

Email

Activity

research and development activities; museums and historical sites

Description

ochrona zabytków, badania naukowe