Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Olsztynie

Address

1 Maja 3, 10-117 Olsztyn

Tel.

+48 895 212 690, +48 895 212 687, +48 895 212 689

Country

Poland

WWW

Email

Activity

libraries and archives; museums and historical sites

Description

archiwa, ochrona zabytków