Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Szczecinie

Address

Pl. Orła Białego 1, 70-562 Szczecin

Tel.

+48 914 336 167, +48 696 474 711, +48 914 887 910

Country

Poland

WWW

Email

Activity

research and development activities; museums and historical sites

Description

ochrona zabytków, badania naukowe