Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie - Zarząd Zlewni Wisły Sandomierskiej z Siedzibą w Sandomierzu

Address

Długosza 4a, 27-600 Sandomierz

Tel.

+48 158 322 797, +48 158 332 707

Country

Poland

WWW

Email

Activity

construction of docks, ports, waterways, dams, land melioration and irrigation systems; state and commune administration, taxation and customs

Description

urzędy państwowe, administracja ochrony środowiska