Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie - Inspektorat Włocławek w Zarządzie Zlewni Wisły Mazowieckiej w Warszawie

Address

Płocka 171, 87-800 Włocławek

Tel.

+48 542 339 395, +48 542 339 396

Country

Poland

WWW

Email

Activity

state and commune administration, taxation and customs

Description

urzędy państwowe