Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Address

Jagiellońska 8, 32-500 Chrzanów

Tel.

+48 326 233 232, +48 326 233 622, +48 326 233 272

Country

Poland

WWW

Email

Activity

water collection, purification and distribution; construction of docks, ports, waterways, dams, land melioration and irrigation systems; sewage and refuse disposal, road cleaning

Description

dystrybucja wody
wywóz nieczystości płynnych
czyszczenie kanalizacji, naprawy sieci wodociągowej
badanie wody i ścieków