Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zawierciu Sp. z o.o. - Oddział Eksploatacji Sieci i Urządzeń Wod-Kan

Address

Armii Ludowej 12, 42-480 Poręba k. Zawiercia

Tel.

+48 326 771 162

Country

Poland

WWW

Email

Activity

water collection, purification and distribution; construction of docks, ports, waterways, dams, land melioration and irrigation systems; sewage and refuse disposal, road cleaning

Description

dystrybucja wody, usuwanie ścieków, budowa wodociągów