Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Sąd Biskupi Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

Address

Zamoyskiego 1, 22-400 Zamość

Tel.

+48 846 279 521

Country

Poland

WWW

Email

Activity

jurisdictional arbitrage; church and religious organizations

Description

instytucje kościelne, sądy