Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Sąd Metropolitalny Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Address

Królowej Korony Polskiej 28e, 70-485 Szczecin

Tel.

+48 914 226 523

Country

Poland

WWW

Email

Activity

jurisdictional arbitrage; church and religious organizations

Description

instytucje kościelne, sądy