Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Sąd Okręgowy w Częstochowie - Wydział III Penitencjarny

Address

Rejtana 6, p. 104, 104a, 42-200 Częstochowa

Tel.

+48 343 779 995

Country

Poland

WWW

Email

Activity

courts; jurisdictional arbitrage

Description