Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Sąd Okręgowy w Tarnowie - Wydział III Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych

Address

Dąbrowskiego 27, p. 128, 33-100 Tarnów

Tel.

+48 146 327 402, +48 146 327 465

Country

Poland

WWW

Email

Activity

courts; jurisdictional arbitrage

Description