Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Sąd Okręgowy w Warszawie - Wydział I Cywilny

Address

Al. Solidarności 127, VI p., pok. 614, 618a, 00-898 Warszawa

Tel.

+48 224 405 149, +48 224 408 069, +48 224 405 022

Country

Poland

WWW

Email

Activity

courts; jurisdictional arbitrage

Description