Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Sąd Okręgowy w Warszawie - Wydział XI Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych

Address

Al. Solidarności 127, IV p., pok. 436, 00-898 Warszawa

Tel.

+48 224 405 041, +48 224 405 053, +48 224 405 046

Country

Poland

WWW

Email

Activity

courts; jurisdictional arbitrage

Description