Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Sąd Okręgowy w Warszawie - Wydział XII Pracy

Address

Al. Solidarności 127, V p., pok. 545, 00-898 Warszawa

Tel.

+48 224 401 135, +48 224 401 129, +48 224 401 039

Country

Poland

WWW

Email

Activity

courts; jurisdictional arbitrage

Description