Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Sąd Okręgowy w Warszawie - Wydział XIII Ubezpieczeń Społecznych

Address

Al. Solidarności 127, I p., pok. 111, 110, 00-898 Warszawa

Tel.

+48 224 408 087, +48 224 407 081, +48 224 407 096

Country

Poland

WWW

Email

Activity

courts; jurisdictional arbitrage

Description