Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Sąd Okręgowy we Wrocławiu - V Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych

Address

Sądowa 1, pok. 109, Ip., 50-046 Wrocław

Tel.

+48 713 704 220, +48 713 704 575

Country

Poland

WWW

Email

Activity

courts; jurisdictional arbitrage

Description