Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Sąd Okręgowy we Wrocławiu - VII Wydział Pracy

Address

Sądowa 1, pok. 24, parter, 50-046 Wrocław

Tel.

+48 713 704 289, +48 713 704 321

Country

Poland

WWW

Email

Activity

courts; jurisdictional arbitrage

Description