Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie - Wydział VIII Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych w Skale

Address

Rynek 29, 32-043 Skała pod Ojcowem

Tel.

+48 123 891 650

Country

Poland

WWW

Email

Activity

courts; jurisdictional arbitrage

Description