Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie - Wydział VII Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Address

Marszałkowska 82, 00-517 Warszawa

Tel.

+48 225 539 513, +48 225 539 504, +48 225 539 514

Country

Poland

WWW

Email

Activity

courts; jurisdictional arbitrage

Description