Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej - VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Address

Poznańska 16-20, pok. 112, 53-630 Wrocław

Tel.

+48 713 348 218, +48 713 348 210

Country

Poland

WWW

Email

Activity

courts; jurisdictional arbitrage

Description