Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej - VIII Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Naprawczych

Address

Poznańska 16-20, pok. 14, 53-630 Wrocław

Tel.

+48 713 348 230, +48 713 348 234, +48 713 348 235

Country

Poland

WWW

Email

Activity

courts; jurisdictional arbitrage

Description