Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia - III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Address

Podwale 30, pok. 289, IIp., 50-040 Wrocław

Tel.

+48 713 704 380, +48 713 442 391

Country

Poland

WWW

Email

Activity

courts; jurisdictional arbitrage

Description