Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku - Wydział VI Gospodarczy

Address

Piekarnicza 10, p. B59, 80-126 Gdańsk

Tel.

+48 583 213 860, +48 583 213 863

Country

Poland

WWW

Email

Activity

courts; jurisdictional arbitrage

Description

sprawy upadłościowe, sądy